Monday, May 20, 2013

Peringatan buat pemerintah dan rakyat

Diriwayatkan dalam hadis sahih, suatu ketika ada seorang daripada bani Makhzum ditangkap mencuri. Namun wanita itu menafikan fakta bahawa dia mencuri kerana dia berasal daripada keturunan keluarga mulia. tiada seorang pun yang berani melaporkan kes kecurian itu kepada Rasulullah SAW sehingga akhirnya mereka meminta Usamah mengadukan kes kecurian itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan Usamah untuk membawa pencuri wanita daripada bani Makhzum itu kehadapannya. Wakil daripada bani Makhzum meminta pengecualian hukuman kepada Rasulullah SAW.

Tiba-tiba wajah Rasulullah s.a.w berubah kemerahan kerana marah atas permintaan mereka. Penghulu Nabi-Nya ini kemudia berkata "kalian menyuruh diriku membelakangkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT? Kalian memintaku mengubah hukum Allah SWT?" Rasulullah s.a.w lantas berkhutbah di hadapan pengikutnya. Setelah memanjatkan puji-pujian kepada Allah SWT, Rasullullah s.a.w bersabda,

"sesungguhnya yang membuat binasa orang yang sebelum kalian adalah, apabila antara mereka ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya sahaja. Tetapi jika orang lemah yang mencuri, maka segera dihukum. Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sesungguhnya jikalau aku mendapati Fatimah puteri Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya" Akhirnya Rasulullah s.a.w tetap memerintahkan orang bani Mahkzum untuk memotong tangan wanita bani Makhzum yang mencuri tersebut.-dipetik dari buku Muhammad Bukan Nasionalis-