Sunday, September 1, 2013

Rindu. Rindu

Aku yang tak pernah lepas dari merindu

Aku yang tak pernah puas bersama

Aku rindu. Kamu. Suami. :'(